ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΨΥΓΕΙΑ

Η Differ, από το 1983 έως και σήμερα, ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την κατασκευή πρότυπων εξοπλισμών για επαγγελματικούς χώρους μαζικής εστίασης, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, ξενοδοχεία, gelateries και cafe-bars.

Το πάθος μας και το μεράκι για το αντικείμενό μας, σε συνδυασμό με την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων μας, καθιέρωσαν την Differ σημείο σταθμό για το ξεκίνημα νέων επιχειρήσεων μαζικής εστίασης αλλά και την ποιοτική αναβάθμιση των υπαρχόντων, με αποτέλεσμα σήμερα να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον χώρο του εξοπλισμού καταστημάτων.

Τα 38 χρόνια διαρκούς δραστηριοποίησης της Differ στον σχεδιασμό και στην κατασκευή επαγγελματικού εξοπλισμού καθώς και η διαρκής υποστήριξη μετά την πώληση (after sales support), είναι αυτά που δημιούργησαν σχέσεις εκτίμησης και εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, κάνοντάς τους να μιλούν επαινετικά για την πείρα και τον επαγγελματισμό μας.

 

ΦΟΥΡΝΟΙ

Η Differ, από το 1983 έως και σήμερα, ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την κατασκευή πρότυπων εξοπλισμών για επαγγελματικούς χώρους μαζικής εστίασης, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, ξενοδοχεία, gelateries και cafe-bars.

Το πάθος μας και το μεράκι για το αντικείμενό μας, σε συνδυασμό με την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων μας, καθιέρωσαν την Differ σημείο σταθμό για το ξεκίνημα νέων επιχειρήσεων μαζικής εστίασης αλλά και την ποιοτική αναβάθμιση των υπαρχόντων, με αποτέλεσμα σήμερα να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον χώρο του εξοπλισμού καταστημάτων.

Τα 38 χρόνια διαρκούς δραστηριοποίησης της Differ στον σχεδιασμό και στην κατασκευή επαγγελματικού εξοπλισμού καθώς και η διαρκής υποστήριξη μετά την πώληση (after sales support), είναι αυτά που δημιούργησαν σχέσεις εκτίμησης και εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, κάνοντάς τους να μιλούν επαινετικά για την πείρα και τον επαγγελματισμό μας.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η Differ, από το 1983 έως και σήμερα, ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την κατασκευή πρότυπων εξοπλισμών για επαγγελματικούς χώρους μαζικής εστίασης, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, ξενοδοχεία, gelateries και cafe-bars.

Το πάθος μας και το μεράκι για το αντικείμενό μας, σε συνδυασμό με την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων μας, καθιέρωσαν την Differ σημείο σταθμό για το ξεκίνημα νέων επιχειρήσεων μαζικής εστίασης αλλά και την ποιοτική αναβάθμιση των υπαρχόντων, με αποτέλεσμα σήμερα να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον χώρο του εξοπλισμού καταστημάτων.

Τα 38 χρόνια διαρκούς δραστηριοποίησης της Differ στον σχεδιασμό και στην κατασκευή επαγγελματικού εξοπλισμού καθώς και η διαρκής υποστήριξη μετά την πώληση (after sales support), είναι αυτά που δημιούργησαν σχέσεις εκτίμησης και εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, κάνοντάς τους να μιλούν επαινετικά για την πείρα και τον επαγγελματισμό μας.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η Differ, από το 1983 έως και σήμερα, ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την κατασκευή πρότυπων εξοπλισμών για επαγγελματικούς χώρους μαζικής εστίασης, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, ξενοδοχεία, gelateries και cafe-bars.

Το πάθος μας και το μεράκι για το αντικείμενό μας, σε συνδυασμό με την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων μας, καθιέρωσαν την Differ σημείο σταθμό για το ξεκίνημα νέων επιχειρήσεων μαζικής εστίασης αλλά και την ποιοτική αναβάθμιση των υπαρχόντων, με αποτέλεσμα σήμερα να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον χώρο του εξοπλισμού καταστημάτων.

Τα 38 χρόνια διαρκούς δραστηριοποίησης της Differ στον σχεδιασμό και στην κατασκευή επαγγελματικού εξοπλισμού καθώς και η διαρκής υποστήριξη μετά την πώληση (after sales support), είναι αυτά που δημιούργησαν σχέσεις εκτίμησης και εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, κάνοντάς τους να μιλούν επαινετικά για την πείρα και τον επαγγελματισμό μας.